nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-05-01 - 2012-05-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 7. §

  1. Nem terheli díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a környezetterhelési díjról szóló törvény előírásai alapján.


(2)  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek vízfogyasztása a szolgáltató    

      nyilvántartása alapján az évi 20 m3-t nem haladja meg.


      (3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, 

      de a szolgáltató  igazolja, hogy a közcsatornára való rákötés műszakilag nem    

      oldható meg.”


2.§ A 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti.


3.§ Ez a rendelet  2012. május 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!