nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-19 - 2015-12-06
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 41 955 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a felhalmozási célú bevételeket

d) a pénzmaradvány felhasználást

e) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

h) finanszírozási kiadásokat

13 494 ezer Ft-ban;


12 666 ezer Ft-ban;

828 ezer Ft-ban;

32 426 ezer Ft-ban; 

8 764 ezer Ft-ban;

765 ezer Ft-ban;

22 572 ezer Ft-ban;


4 676 ezer Ft-ban;

1 097 ezer Ft-ban


11 250 ezer Ft-ban;

2 257 ezer Ft-ban;

3 292 ezer Ft-ban;

1 659 ezer Ft-ban;

3 826 ezer Ft-ban;

404 ezer Ft-ban

állapítja meg.


4. § A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -765 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

7. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
26.03 KB
1. melléklet
36.35 KB
2. melléklet
39.12 KB
3. melléklet
33.43 KB
4. melléklet
32.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!