nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 - 2014-12-31
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Várkesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi bevétele 20.596 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1. 2. számú melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi kiadásait  18.236 e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.


3.§


(1) A Képviselőtestület a 2013.évi pénzmaradványt 2344 e. forintban határozza meg,

      a 4.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2013. évi pénzmaradvány a 2013. évi

      bevételek között szerepel.4.§


       Az önkormányzat vagyona a 2013. évi mérleg alapján  26452 e. forint. Az összevont

      zárómérleget a 5. számú melléklet tartalmazza.


5.§

      

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása a

jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

történt.             


6.§.(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Várkesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének az Várkesző község Önkormányzat és Szervei 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete, valamint Várkesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásárólCsatolmányok

Megnevezés méret
4/2014.(V.08.) ör. mellékletei 1-5.
44.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!