nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (VI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-07-01 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (VI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §         Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2015.12.31. napjáig a Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) „


2. §        A rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltató alvállalkozóit a rendelet 3. melléklete tartalmazza:

              

3. §        A rendelet 3. § 4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. Közszolgáltató: Gyöngyöstarján község közigazgatási területén, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított, e rendelet 2. § (3) és (5) bekezdésében megjelölt hulladékkezelő.”


4. §        A rendelet 11. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Gyöngyöstarján községben a lomtalanítás módja: házhoz menő lomtalanítás.”


5. §        Hatályát veszti a rendelet 13. § (2) bekezdése.


6. §        A rendelet 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződést kötő feleket 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c)   a szilárd hulladék átadóhelyet,

d) a hulladék mennyiségéhez és az ingatlanon lakók számához igazodó gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

e) nem társasházi szerződő felek esetében az egy rendeltetési egységben lakók száma 

f)   az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,

h) a közszolgáltatási díj mértékét és alkalmazásának feltételeit,

i)   a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját,

j)   a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

l)   a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének rendjét. „

              

7. §        Hatályát veszti a rendelet 15. §-a.


8. §        A rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.


9. §        Jelen rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 7/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez


A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozói


Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe

Az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység

Az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

hulladékhasznosítás támogatás

4%

Maltha Hungary Üvegújrahasznosító Kft.

1214 Budapest, Orion u. 14.

üveg hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

1%

Trans-Global Kft.

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

veszélyes hulladék hasznosítás/ártalmatlanítás

1%

Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft.

9600 Sárvár, Ikervári u. 23.

hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

1%

FE-Group Invesz Zrt.

1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.

elektronikai, akku, elem hulladék- hasznosítás/ártalmatlanítás

2%

Zalai HUKE Hulladékkezelési Kft.

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.

Papír és műanyag hulladék hasznosítás/ártalmatlanítás

3%

Városgondozási Zrt.

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.

zöldhulladék hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

1%

Enducargo Kft.

3353 Aldebrő, Arany J. út 1.

gumi hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

1%

Biotrans Hulladékgazdálkodási Kft.

2400 Dunaújváros, Móra Ferenc út 1.

sütőolaj hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

0%

Electro-Coord Magyarország Kft.

1027 Budapest, Horvát u. 14-24.

fénycső hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

0%

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u 26.

hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

1%

BÁVÜ Bátonyterenyei Városüzemeltetési Nonpropfit Kft.

3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 2.

hulladékhasznosítás/ártalmatlanítás

4%
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!