nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-07 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) rendelet módosításáról

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének

18/2017 (XII.7.) önkormányzati rendelete a

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  3/2017. /II.15./ sz. rendelete módosításáról a következőket rendeli el:1.§A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:  1. A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi módosított főösszegét:                                    168.098.298 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

168.098.298 Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg. 


Ezen belül az Önkormányzat működési kiadási:

           

                                                                             ered.ei.       I. mód.ei.                II. mód.ei.


Foglalkoztatottak személyi juttatásai        26.331.125 Ft    26.051.125 Ft       28.041.830Ft

Külső személyi juttatások                            6.920.820 Ft      6.920.820 Ft        8.020.820Ft

Egyéb személyi juttatások                                          0Ft         280.000 Ft            280.000Ft

Munkaadókat terhelő jár. és szochó.            5.542.863 Ft      5.542.863 Ft        5.542.863Ft

Készlet beszerzés                                         4.700.000 Ft      4.700.000 Ft        5.400.000Ft

Kommunikációs szolgáltatások                      650.000 Ft         650.000 Ft           850.000Ft

Szolgáltatási kiadások                               11.150.000 Ft    11.150.000 Ft      11.500.000Ft

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.        4.300.000 Ft      4.300.000 Ft       4.300.000Ft

Egyéb működési célú kiadások                 63.815.711 Ft    68.458.323 Ft      65.630.323Ft

                                                                                                            


Intézményi beruházások                             6.558.626 Ft      6.558.626 Ft        7.497.256Ft

Felújítások                                                 17.463.070 Ft    17.463.070 Ft      16.948.070Ft

Áht-n belüli megelőlegezések                    2.609.136 Ft       2.609.136 Ft       2.609.136Ft


Az Önkormányzat működési bevételei:         eredeti ei.        I.mód.ei.         II. mód.ei.                                


Önkormányzatok működési támogatásai:74.679.858 Ft     74.853.418 Ft      76.694.123Ft

Működési célú tám. áht-n belülről           35.586.484 Ft     35.586.484 Ft      35.586.484Ft

Közhatalmi bevételek                              11.270.000 Ft     11.270.000 Ft      11.270.000Ft

Működési bevételek                                   3.289.250 Ft       3.115.690 Ft        3.115.690Ft

Előző évi pénzmaradvány                        35.915.759 Ft     40.558.371 Ft      40.558.371Ft


2.§

A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép

3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Somogysámson, 2017. december 1.
Farkas János                                               Kovács Józsefné

polgármester                                                        aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
84.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!