nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.24.) rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.24.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az  önkormányzat  2015. évi költségvetésének  végrehajtásáról szóló  zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                      185 375 e Ft-ban,

        

       b)    kiadásainak főösszegét                       144 444 e Ft-ban,

    

      c)   a pénzmaradvány összegét                    40 931 e Ft-ban,

             

  hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat  kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként  az 1.1., 1.2. és 1.3.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (2) Az önkormányzat működési bevételét és  kiadását   mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását    mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a létszámkeretet a 3. melléklet szerint fogadja el.

 

 

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási  kiadásait a 4. melléklet   szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület az önkormányzat  felújítási  kiadásait az 5. melléklet     szerint hagyja jóvá.

 

4.§ ((1)    A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszámadatokkal  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület a Közös Hivatal összes bevételét-kiadását létszámadatokkal  7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő testület a  2015. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban az 1. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

      (4) A képviselő-testület a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


6.§ (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 3.1.  3.2., 3.3 és 3.4   tájékoztató tábla szerint  hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot  szerinti vagyonmérleg főösszegét

457 749  e Ft összegben hagyja jóvá.

 

7.§  (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak  felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8.§    (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 4. tájékoztató tábla   adatai  szerint  hagyja jóvá.

   

9 .§    (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló  3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete.


                             Csillag Zoltán sk.                                     Feketéné Esztergályos Hilda  sk.     

                               polgármester                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
503.32 KB
1.2 melléklet
502.39 KB
1.3 melléklet
494.64 KB
2.1 melléklet
387.66 KB
2.2 melléklet
315.69 KB
3 melléklet
1.68 MB
4 melléklet
289.8 KB
5 melléklet
282.22 KB
6 melléklet
295.12 KB
7 melléklet
318.55 KB
1 tábla
504.49 KB
2 tábla
334.55 KB
3.1 tábla
237.13 KB
3.2 tábla
296.22 KB
3.3 tábla
232.99 KB
3.4 tábla
182.36 KB
4 tábla
228.24 KB
8 melléklet
398.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!