nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete
Iharosberény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Iharosberény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2018. (V.29.)) önkormányzati rendelete

Iharosberény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési

zárszámadásárólIharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az Iharosberény Község Önkormányzata intézményére terjed ki.Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        266 864 232 Ft           eredeti előirányzattal

                                    333 416 412 Ft           módosított előirányzattal, és

                                    331 102 401 Ft           teljesítéssel

                                     65 653 623 Ft            maradvánnyal


az 1.  melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


     A kiadásokat         266 864 232 Ft           eredeti előirányzattal,

                                    333 416 412 Ft           módosított előirányzattal, és

                                    270 587 158 Ft           teljesítéssel

 az 1. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi maradvány alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2017. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, a 16. és 17. melléklet szerint jóváhgyja.


(5) A Képviselő-testület a Iharosberény Községi Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 11.  melléklet szerint, 2017. december 31-i fordulónappal  2 030 804 466  Ft-ban állapítja meg.


Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtása3. §.
(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        266 656 849 Ft           eredeti előirányzattal

                                    332 195 146 Ft           módosított előirányzattal, és

                                    299 876 924 Ft           teljesítéssel

64 867 077 Ft           maradvánnyal az 3.  és a 10. melléklet szerinti

részletezéssel,

  

A kiadásokat              266 656 849 Ft           eredeti előirányzattal,

                                    332 195 146 Ft           módosított előirányzattal, és

                                    270 196 187 Ft           teljesítéssel az 2.  melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2017. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6.  melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 5.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2017. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7.  melléklet szerint jóváhagyja.


 (5) A Képviselő-testület a Iharosberény Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 11.  melléklet szerint, 2017. december 31-i állapotot  1 695 647 876  Ft-ban állapítja meg.(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzforgalmának alakulását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.(maradvány)


(7) A Képviselő-testület a 2017.évi felhalmozási kiadásait a 2.  melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2017. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4.  melléklet szerint jóváhagyja (létszám)


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetett támogatásokként nyújtott kiadásokat a 15.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 14.  melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, illetve intézményenkénti vagyonkimutatását a 13.  melléklet szerint jóváhagyja.


(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 8.  melléklet szerint jóváhagyja.
Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének végrehajtása


4. §.(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        39 511 453  Ft           eredeti előirányzattal

                                     40 450 956 Ft            módosított előirányzattal, és

                                     39 709 693  Ft           teljesítéssel

                                           502 521  Ft          maradvánnyal a 3. , és  10.  melléklet szerinti részletezéssel,


A kiadásokat              39 511 453  Ft             eredeti előirányzattal

                                    40 450 956  Ft             módosított előirányzattal, és

                                    39 207 172  Ft             teljesítéssel a 2. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket az 1 . melléklet szerint jóváhagyja


(4) A Képviselő-testület a 2017. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 4.  melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja


 (7) A Képviselő-testület 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 11.  melléklet szerint jóváhagyja


(8) A Képviselő-testület az intézmény eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2017. évi maradvány alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az intézmény felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda egyszerűsített mérlegét a 10.  melléklet szerint, 2017. december 31-i fordulónappal 1 252 067 Ft-ban állapítja meg.
A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása5. §.


 (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                               

 62 100 000  Ft           eredeti előirányzattal

                                     65 710 172  Ft           módosított előirányzattal, és

                                     64 153 014  Ft           teljesítéssel

                                          331 985  Ft           pénzmaradvánnyal a 3.  és 10. melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat           62 100 000  Ft           eredeti előirányzattal

                                     65 710 172  Ft           módosított előirányzattal, és

                                     63 821 029  Ft           teljesítéssel az 1. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7.  melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 3. melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 10.  melléklet szerint, 2017. december 31-i fordulónappal 371 569 Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a Közös Hivatal működési kiadásait a 2. melléklet alapján jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2017. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 10.  melléklet szerint jóváhagyja


(9) A Képviselő-testület a 2017.évi felhalmozási kiadásait a 2.  melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2017. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 4.  melléklet szerint jóváhagyja


Záró rendelkezések


6.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                                 Zsirmon Endre                                     Kálmánné Putics Zsuzsanna

                                    polgármester                                                        jegyző                                          

A rendelet kihirdetve 2018. május 29.


                                   
                                                                                   Kálmánné Putics Zsuzsanna

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
6/2018.(V.29.)
22.62 KB
6/2018.(V.29.) melléklet
157.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!