nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-20 - 2015-10-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról szóló 35/1995 (XII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításához

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseire – az alábbi rendeletet alkotja


1. §

Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról szóló 35/1995 (XII.14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„2. § (1) Az 1. § alatti földterületek hasznosítása bérbeadás útján, haszonbérleti szerződés kötésével történhet. A haszonbérleti szerződés tartalmazza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XLV. fejezet 6:349 §-6:356. §-ában foglalt szabályokat.”


2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„2. § (2) Haszonbérlet legfeljebb 20 évi időtartamra köthető.”


3. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.


4. §

A Rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:


„10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:349 §-6:356. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!