nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013 (IV.26.) rendelete
Hatályos:2013-04-27 - 2013-04-28
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013 (IV.26.) rendelete
a gyermekszületési támogatásról szóló 6/2007. (VI.13.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekszületési támogatásról szóló 6/2007. (VI.13.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés szempontjából nógrádsipeki szülők nógrádsipeki gyermekének minősül az a gyermek, akinek legalább az egyik szülője megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak, továbbá a másik szülő legkésőbb a kérelem benyújtásakor Nógrádsipek község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2012. december 31. napját követő gyermekszületések esetén is alkalmazni kell.
Doman Ferenc

Dr. Kiss Tamás

polgármester

aljegyző
A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. április 26.Dr. Kiss Tamás


aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!