nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-30 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete
Az idegenforgalmi adóról

Iharosberény  Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete

 az idegenforgalmi adóról


Iharosberény Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében és 6. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Iharosberény  község közigazgatási területére terjed ki.Adókötelezettség, adó alanya


2.§.[1] Az adó alanya a Htv. 30. §. (1) a) pontja szerinti adóalany.Adómentesség


3.§.


 [2]A 2. §. szerinti adókötelezettség alól mentesek a Htv. 31. §-ában meghatározottak.Az adó alapja


4.§.


 [3]A 2. §. szerinti adókötelezettség esetén az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.Az adó mértéke


5.§.


 [4]Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300.- Ft.Az adó beszedésére kötelezett


6.§.


 [5]Az adó beszedésére a Htv. 34. §-ában meghatározott a kötelezett.


Az adó befizetése


7.§.


Az idegenforgalmi adót a 6.§ szerinti beszedésre kötelezetteknek kell befizetni a beszedést követő hó 15. napjáig  Iharosberény Községi Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára.


Bevallási kötelezettség


8.§.


 (1) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedet adót Iharosberény község önkormányzathoz a tárgy hónapot követő 15. napjáig kell adóbevallási nyomtatványon benyújtani.


(2) Az adóbeszedésére kötelezett (1) bekezdésben megnevezett adóbevallási nyomtatványon túl, köteles becsatolni, a rendelet 3.§-a alapján igénybevetett adómentességről - tárgy hóra vonatkozóan - kiállított nyilatkozatát is.

 Az adóbevallási nyomtatvány, és a nyilatkozat a rendelet mellékletét képezi.


Az adózással kapcsolatos nyilvántartások


9.§.


(1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetendő szállásdíj.


(2) A nyilvántartásnak tartalmazni kell a vendég nevét, címét és az eltöltött

vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.


Az adó felhasználása


10.§.


(1) Az e rendelet alapján befolyó idegenforgalmi adót- csak a települési infrastruktúra fejlesztésére (község virágosítására, parkjainak gondozására) szabad felhasználni.(2) Az idegenforgalmi adóbevétel felhasználásáról a község lakosságát - a

felhasználás ütemétől függően - rendszeresen tájékoztatni kell.


Záró rendelkezések


11.§.


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.


(2) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
Iharosberény, 2011. december 19.                    


                  Zsirmon Endre                                         Strausz Edit

                   polgármester                                              körjegyző

Rendelet kihirdetve: 2011. december 20.                             Strausz Edit

                                 körjegyző[1]

9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva. hatályos 2014.08.30-tól

[2]

9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva. hatályos 2014.08.30-tól


[3]

9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva. hatályos 2014.08.30-tól


[4]

9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva. hatályos 2014.08.30-tól


[5]

9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva. hatályos 2014.08.30-tól


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!