nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 21/2017 (XII.8..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-11 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 21/2017 (XII.8..) önkormányzati rendelete
Mikepércs Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.14.) KT rendeletének módosításaMikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2017. sz. (XII.08.) KT rendelete


Mikepércs Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.  (III.14) KT rendeletének módosításaMikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2017. (III.14.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A 5/2017. (III.14.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                         947.092 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                       1.051.636 ezer Ft költségvetési kiadással

                                     - 104.544 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

104.544 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.


2. §


A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 947.092 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

769.145 ezer Ft működési bevétel

      177.947 ezer Ft felhalmozási bevételA rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1051.636 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    858.367 ezer Ft a működési kiadás

                                   193.269 ezer Ft a felhalmozási kiadás.


3. §.(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 46.826 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. „


Záró rendelkezések4. §.


Ez a rendelet 2017. december 11-én lép hatályba.
Tímár Zoltán sk.                                        dr. Vántus Tamás sk.

               polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2017. 12. 08.

                                                                               dr. Vántus Tamás sk.

            jegyző                       
Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelet mellékletei 2017. I. módosítás
1.37 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!