nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 12/2009. (XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A megváltozott jogszabályi környezetre való tekintettel a képviselőtestület az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 12/2009. (XI.11.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.    2. § (1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba, és 2018. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2017. november 28.
                        Szabó István                                                               Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                     jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. november 29. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2017. november 29.

                                            


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!