nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 - 2014-12-31
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.28.) rendelet módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.28.) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el


1.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013.(II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   51.509 e Ft-ban

                                            b./ kiadási főösszegét  :   51.509  e Ft-ban  állapítja meg.”


2.§.

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013.(II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„(5) Az önkormányzat a kiadások között 16.328 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fntartja magának.”


3.§

Malomsok község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013 (II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„(7)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 3 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

        - Önkormányzat 1 fő

                - a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 fő ( (8 órás) főben      

          állapítja meg a képviselő-testület.”


4.§.

A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,12. sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2014.(V.06.)ör.mellékletei 1-12.
900 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!