nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-01 - 2018-12-31
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testületének

8/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról


Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotás hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:


  1. Általános rendelkezések


Az adó mértéke

1.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.


      (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a Htv. 37.§ (2) bekezdés a)              és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000,- Ft.


Adómentesség


2.§ Az adóalap-mentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.


2. Záró rendelkezések


3.§ (1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


      (2) Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.


      (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-                  testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete.
          dr. Hercz Judit                                                                   Léránt Ferenc

          jegyző                                                                                   polgármester


A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 3.                                                                                   dr. Hercz Judit

                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!