nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-22 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


  1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Felsőpáhok község közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás  valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi , valamint a védőnői egészségügyi ellátást biztosító személyekre terjed ki.3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek megállapítása


3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 háziorvosi körzet működik.

(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi körzet működik.

(3) A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 1.  melléklete tartalmazza.


4. A fogorvosi körzetek megállapítása


4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 fogorvosi körzet működik.

(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.5. A védőnői körzetek megállapítása


5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 védőnői körzet működik.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.


6. Háziorvosi és házi gyermekorvosi , fogorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása


6. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozó települések jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátási körzet határa az Önkormányzat közigazgatási területe a 4. melléklet szerint.


7. Az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapítása

7.§ Az iskola egészségügyi ellátás körzethatára az alsópáhoki dr. Szántó Imre Általános

Iskolára 8394 Alsópáhok,Fő út 122 .  –és az ezen intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre - terjed ki.


8. Záró rendelkezések

8. § (1)       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)       E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatatás körzeteinek meghatározásáról szóló 7/2002.(XII.2.) önkormányzati rendelete.Felsőpáhok, 2016. szeptember 20.


             Dr. Prótár Henrietta                                                                       Prótár Richárd Krisztián

                    jegyző                                                                                      polgármester


Kihirdetve: Felsőpáhok, 2016. szeptember 21.


dr. Prótár Henrietta

jegyző


  1. melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez


a./ Háziorvosi körzet: megállapodás alapján Alsópáhok és Felsőpáhok közigazgatási területe
Háziorvosi körzet központi rendelője:8394 Alsópáhok Dózsa u. 64.

b./Házi gyermekorvosi alapellátás: megállapodás alapján Alsópáhok és Felsőpáhok közigazgatási területe
Házi gyermekorvosi körzet központi rendelője:8394 Alsópáhok Dózsa u. 64.

2. melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethezFogorvosi körzet: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút és Vindornyalak községek közigazgatási területe
Fogorvosi körzet rendelője:8380 Hévíz, József A. u. 2.

3.melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez


Védőnői körzet: megállapodás alapján Alsópáhok és Felsőpáhok közigazgatási területe
Védőnői körzet központi rendelője: 8394 Alsópáhok Dózsa u. 64.

4. melléklet a 11/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelethez


Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Alsópáhok, Nemesbük, Zalaköveskút községek közigazgatási területe
Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyelet központi rendelője: 8380 Hévíz, József A u. 2.

Fogorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Felsőpáhok község közigazgatási területe
Fogorvosi ügyelet központi rendelője: IV DENTAL Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ola u, 16/d.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!