nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2015(V.8.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2015(V.8.)önkormányzati rendelete
Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Somberek Község  Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény (Továbbiakban Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.1. § (1) A rendelet hatálya Somberek Község  közigazgatási területére terjed ki.


(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.3.§ Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 20 %-a.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Majorné Dr. Szabó Zsuzsanna                                                      CsobothTamás

Jegyző                                                                                 polgármester


Záradék:Ez a rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2015. május 08. napján kihirdetésre került.Somberek,2015. május 08.                                         Dr. Majorné Dr. Szabó Zsuzsanna

           jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!