nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete


5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról


Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva -       Pácin Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1.§


(1) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


 876 548  eFt költségvetési bevétellel

 847 200  eFt  költségvetési kiadással

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati  

     szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat általános működésének és ágazatai feladatinak támogatása   

    bevételeinek teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciónként és 

      szakfeladatonként a 3. melléklet, a szociális    támogatás tervezett és tényleges   

      felhasználást a a 3/1. melléklet  tartalmazza.

 (5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások    

       mérlegét a 4/a. és 4/b. melléklet szerint fogadja el.


2. §


 (2)  Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(3)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.    

(4)   Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.     

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(6)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(7)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások teljesülését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(8)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás teljesülését a 11. melléklet szerint fogadja el.


3. §


(1)   Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a 12. melléklete tartalmazza.

(2)  A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatainak

        teljesítését éves         bontásban   a 13.  melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 14.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét

      havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)   A  Pácini Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését és  az engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   16.  melléklet szerint fogadja el.

(6) A Pácini Bárókert Óvoda  bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesülését és, az engedélyezett létszámot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   17.   melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 19. melléklet szerint fogadja el.


4. §


Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát 24 798 eFt összegben állapítja meg, melyet a 20. melléklet tartalmaz. A pénzeszközök változásának levezetését a 21. melléklet tartalmazza.


5. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.                     Gégény Zsuzsanna                                              Csonka István

                          polgármester                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetés 2014. teljesítés
386.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!