nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2017-01-13
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Malomsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya1. §


(1) A rendelet célja, hogy Malomsok Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos, fogorvos – szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre és az azt önállóan ellátó védőnőkre.2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2. §


(1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.


(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik, melynek terület szerinti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet területét a 2. melléklet határozza meg.


(4) A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik az orvosi körzet területével, a védőnői körzet területét az 3.sz.melléklet tartalmazza.
3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása


3. §


(1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a háziorvosi és fogorvosi ellátás területén egészségügyi vállalkozás útján, védőnői ellátás esetén az  egészségügyi körzet székhely Önkormányzatánál foglalkoztatott közalkalmazottal  látja el.


(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának vállalkozás útján történő ellátását, a feladatellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja.4. Záró rendelkezés


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                     Fintáné Dóra Mária                                                Hegyiné Böröcz Adél


                            polgármester                                                             jegyző

Kihirdetve: 2016. február 16.


                                                                                                                 

                                                                                    


                                                                                                Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                             jegyző

1. melléklet az 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethezAz I. számú háziorvosi körzet terület szerinti meghatározása: 1. Marcaltő
 2. Malomsok
 3. Várkesző2. melléklet az 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethezA fogorvosi körzet terület szerinti meghatározásaA fogorvosi körzetet az alábbi – területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett – települések alkotják:


 1. Marcaltő község
 2. Malomsok község
 3. Egyházaskesző
 4. Nemesgörzsöny
 5. Várkesző község

3. melléklet az 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethezA védőnői körzet terület szerinti meghatározása 1. Marcaltő
 2. Malomsok
 3. VárkeszőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!