nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő - testületének 9/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő - testületének 9/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról


Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő testületének
9/ 2014. (V.05.) Önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról 
és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról


Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján és annak 91. §-a szerinti részletezettséggel - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra - a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról  a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1). A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás 2013. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:                                                                                                                   Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés


Kiadások mindösszesen:
869 370945 180762 721
ezen belül:


a./ a személyi juttatások előirányzatát

209 758238 902231 791
b./ a személyi juttatások járulékai ei-t

55 04862 83654 072
c./ a dologi, folyó kiadások előirányzatát
284 889265 118297 808
d./ pénzeszköz átadás előirányzatát

38 49838 49833 832
e./ egyéb szociális támogatás előirányzatát
13 90043 29536 866
f./  a működéssel kapcsolatos felhalmozási ei-t209 023227 718110 698
g./ a támogatások előirányzatát
000
h./ államháztartási tartalékot

10000
i./ tartalékot58 15468 813-2 346
állapítja meg.


(2). Az (1). bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                                                    összeg /eFt/


Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés
1.személyi juttatások
43 55747 99743 530
Óvodaszemélyi juttatások járulékai
11 52512 72310 904

dologi és folyó kiadások
8 0027 7787 237

2.személyi juttatások
6 8207 3917 114
Müv.házszemélyi juttatások járulékai
1 7971 8871 869
   dologi és folyó kiadások
13 74313 62310 256

felhalmozási kiadások

7 1587 1587 158

3.személyi juttatások
68 50588 72583 377
Szakrend.személyi juttatások járulékai
18 17423 61920 379

dologi és folyó kiadások
111 857119 382131 269

felhalmozási kiadások


13 00012 758

4.személyi juttatások

39 77642 69039 633
Polg.hiv.személyi juttatások járulékai

9 98210 7699 387

dologi és folyó kiadások

25 43818 36412 624

felhalmozási kiadások343

5.személyi juttatások

51 10052 09958 137
Önkorm.személyi juttatások járulékai

13 57013 83811 533

dologi és folyó kiadások

125 849105 971136 422

felhalmozási kiadások

201 865207 56090 439

segélyek13 90043 29536 866

támogatások


000

átadott pénzeszközök

38 49838 49833 832

államháztartási tartalék

10000

tartalék58 15468 813-2 346

intézményfinanszírozás

174 769186 491172 043


2. §.


(1). A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:                                                                                                                   
eFt


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés


Bevételek mindösszesen:
869 370945 180845 979
ezen belül:
intézményi működési bevételek

263 882284 533301 070

működési célú intézményi bevételek
54 00339 43950 155

     hatósági díj bevételek
300300148

     egyéb saját bevételek
47 44335 58545 243

     áfa bevételek


6 2603 3524 022

     kamat bevételek

0202742

működési célú pe. átvétel
209 879245 094250 915

támogatások
217 922256 001257 363

önkormányzatok költségvetési támogatása217 922207 255207 255

Központosított támogatások

48 74650 108

támogatásért. műk. bev. (intézményfin.)
174 769186 491175 044

sajátos működési bevételek

96 824108 687118 623

helyi adók


79 90093 537104 849

átengedett központi adók

13 65013 65012 931

talajterhelési díj


1 5001 500843

egyéb sajátos bevételek

1 77400

felhalmozási és tőke jellegű bevételek
209 023214 23187 195

fejlesztési támogatás

207 457214 23187 195

egyéb felhalmozási bevétel

1 56600

pénzforgalom nélküli bevételek
81 71981 72881 728

működési célú pénzmaradvány
81 71923 47423 474

felhalmozási célú pénzmaradvány

58 25458 254


(2). Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:

intézmény                 kiemelt jogcím                                                                                          összeg /eFt/                  


Eredeti ei.Módosított ei

1.Óvodaintézményi működési bevétel
0100111

pénzmaradvány
01 4131 413

támogatás (intézményfinanszírozás)
63 08466 98561 162

Összesen:


63 08468 49862 686
2.Müv.házintézményi működési bevétel
3 4823 4823 125

pénzmaradvány


0396396

támogatás (intézményfinanszírozás)
26 03618 18215 754

felhalmozási bevételek

07 9997 864

Összesen:


29 51830 05927 139
3.Szakrend.intézményi működési bevétel
5 0575 0575 902

átvett pénzeszköz /EB ptár.+önkorm/          169 319204 434178 965

pályázati előleg
25 868

pénzmaradvány


02 2952 295

függő bevétel
1 315

támogatás (intézményfinanszírozás)
24 16032 94039 376

Összesen:


198 536244 726253 721
4.Polg.hiv.intézményi működési bevétel
13 7071 0593 111

függő bevétel


0047

pénzmaradvány


02 3802 380

támogatás (intézményfinanszírozás)
61 48968 38458 752

Összesen:


75 19671 82364 290
5.Önkorm.intézményi működési bevétel
72 31770 40183 988

támogatások (központi költségvetésből)
217 922207 255207 255

központosított támogatások


48 74648 746

sajátos bevételek


96 824108 687118 623

felhalmozási bevételek

209 023206 23279 331

pénzmaradvány


81 71975 24475 244

Összesen:


677 805716 565613 187


3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak és intézményeinek kiadásait az 1. §-ban, valamint a 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 számú összesítők és az azokat részletező táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatalának és önállóan működő intézményeinek bevételeit, a 2. §-ban, valamint az 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 számú összesítő táblázatokban és az azokat részletező mellékelt táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az intézmények 2013. évi felülvizsgált, kötelezettségvállalással terhelt, korrigált pénzmaradványát a működési célra a szállítói számlák, illetve bérjellegű kifizetések pénzügyi rendezésére,  az önkormányzat 49.704 eFt összegű szabad pénzmaradványát pályázati fejlesztések önerejének biztosítására hagyja jóvá a 2. számú melléklet szerint.


4. §

A Képviselő-testület  a rendelet mellékleteit - 1. sz. melléklet Költségvetési mérleg, 2. sz. melléklet Pénzeszközök változása, 3. sz. melléklet Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények,  4. sz. melléklet Adósságállomány alakulása, 5. sz. melléklet Vagyonkimutatás, 6. sz. melléklet részesedések bemutatása, 7. sz. melléklet Középtávú tervezés a több évre kiható döntések, valamint a hitelfelvételek megalapozásához a 2013. évben - az azokban  foglaltak szerint jóváhagyja.


5. §EredetiMódosítottTeljesítés
(1). Az önkormányzat összesített létszámkerete:
119124113

(2). A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján:   1. Százszorszép Óvoda192220
   2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár333
   3. Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Szociális Intézmény363833
   4. Polgármesteri Hivatal171716
   5. Önkormányzat444441
      ebből közmunka353532


6. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat  jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről a rendelet elfogadását követően az érintett intézményeket értesítse.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vörös Sándor

Nagy Erzsébet

                                polgármester                                                              jegyző


A rendelet 2014. május  5. napján kihirdetésre került. 


    Nagy Erzsébet          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet_9_2014_V_05
22.5 KB
2.sz.melléklet_9_2014_V_05
22.5 KB
3.sz.melléklet_9_2014_V_05
23.5 KB
4.sz.melléklet_9_2014_V_05
20.5 KB
5.sz.melléklet_9_2014_V_05
38 KB
6.sz.melléklet_9_2014_V_05
20.5 KB
7.sz.melléklet_9_2014_V_05
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!