nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015 (III.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-03-15 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015 (III.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az üzletek éjszakai nyitvatartásának korlátozásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §    
(1)    E rendelet hatálya Gyöngyöstarján közigazgatási területén a vendéglátó tevékenységet folytató üzleteket üzemeltető, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont szerinti vállalkozásokra (a továbbiakban: üzemeltető) terjed ki.
(2)    E rendelet hatálya Gyöngyöstarján közigazgatási területén működő kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó egységeire nem terjed ki.


2. §    
E rendelet alkalmazásában 
a) egy alkalom: az üzlet nyitásától zárásáig terjedő, de legfeljebb 24 órás időtartam,
b) magáncélú és zártkörű rendezvény: a vendéglátó üzletben szervezett olyan rendezvény, melynél az üzemeltető a rendezvény jellegét az üzlet bejáratánál felirattal jelzi, a szervező által meghívott személyeken kívül más nincs jelen.


3. §    
(3)    A vendéglátó üzletek tekintetében a vasárnap 1 órától péntek 6 óráig terjedő időszakban a zárva tartási idő 24 óra és 6 óra közötti időszakra terjed ki.
(4)    A péntek 6 órától vasárnap 1 óráig terjedő periódusban éjszakai zárva tartási idő 1 órától 6 óráig terjedő időszakra terjed ki.
(5)    Magáncélú és zártkörű rendezvény esetén az (1) bekezdésben meghatározott zárvatartási időtől az üzemeltető vállalkozás kérelmére a vendéglátó üzlet eltérhet oly módon, hogy a vasárnap 3 órától péntek 6 óráig terjedő időszakban a zárva tartási idő 24 óra és 6 óra közötti időszakra terjed ki.
(6)    Magáncélú és zártkörű rendezvény esetén a (2) bekezdésben meghatározott zárvatartási időtől az üzemeltető kérelmére a vendéglátó üzlet eltérhet oly módon, hogy péntek 6 órától vasárnap 3 óráig terjedő periódusban éjszakai zárva tartási idő 3 órától 6 óráig terjedő időszakra terjed ki.
(7)    A (3) és (4) bekezdés szerinti kérelmet az üzemeltető összesen legfeljebb havi kettő alkalommal nyújthatja be a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.
(8)    Ünnepnap és az azt megelőző nap a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.


4. §    
(1)    A magáncélú és zártkörű rendezvények tekintetében az üzemeltetőt az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal bejelentési kötelezettség terheli Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felé legkésőbb a rendezvényt megelőző harmadik napig.
(2)    A magáncélú és zártkörű rendezvény szervezője a vendéglátóhely üzemeltetője, vezető tisztségviselője vagy közeli hozzátartozója csak abban az esetben lehet, ha a vendéglátóhelyet saját családi vagy magánrendezvényre veszi igénybe.
(3)    A bejelentés tudomásulvételét a jegyző megtagadja, ha
a)     az üzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott határidőig bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
b)     a 2. § (5) bekezdésben rögzített számú rendezvényt az üzemeltető már megtartotta,
c) amennyiben az üzemeltető kérelmében hamis adatokat tüntetett fel vagy zártkörű rendezvény helyett nyilvános rendezvényt tart vagy tartott a kérelem benyújtásától számított egy éven belül,
d)    jelen rendeletben foglalt szabályokat megsértette.


5. §    

(1)    A rendelet 2015. március 15-én lép hatályba.
(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a)    az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 12/2007. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelet,
b)    a 15/2007 (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet,
c)    a 3/2009. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet,
d)    a 15/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!