nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-29 - 2018-05-30
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 38 452 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 45 747  ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 7 166 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 7 166 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.


b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 15 588 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 31 363 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 15 775 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 15 775 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be)  0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf)   0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi főösszegét 79 153  ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét  79 153 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Trieblné Szanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda ilda sk.

polgármester

                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
403.99 KB
1.2 melléklet
404.3 KB
1.3 melléklet
399.38 KB
2.1 melléklet
320.24 KB
2.2 melléklet
280.24 KB
3 melléklet
218.92 KB
4 melléklet
286.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!