nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017(V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásárólVeresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.
(V.31.) sz. önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


1. §

Az Önkormányzat bevételei


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési bevételét 6.395.338 e Ft összegben hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési bevételét 675.310 e Ft összegben hagyja jóvá.
 3. A képviselő-testület a finanszírozási bevételt 4.470.979 e Ft összegben hagyja jóvá.
 4. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegét 11.541.627 e Ft összegben hagyja jóvá.
 5. Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési bevételeit az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő testület:

Önkormányzat

5.295.584

e Ft

Polgármesteri Hivatal

15.156

e Ft

GAMESZ

604.727

e Ft

Kéz a Kézben Óvoda

121.624

e Ft

Meseliget Bölcsőde

33.286

e Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár

1.129

e Ft

Váci Mihály Műv.Ház

37.786

e Ft

Idősek Otthona

115.519

e Ft

Medveotthon

170.527

e Ft
6. Az 1. § (1) valamint az 1. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a
2 - 3.6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


2. §

Az Önkormányzat kiadásai


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadásait 4.619.714 e Ft összegben hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3.160.317 e Ft összegben hagyja jóvá.
 3. A finanszírozási kiadásokat 3.584.280 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
 4. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét 11.364.311 e Ft összegben hagyja jóvá.
 5. A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési kiadásait

Önkormányzat

1.617.035

e Ft

Polgármesteri Hivatal

491.852

e Ft

GAMESZ

1.113.407

e Ft

Kéz a Kézben Óvoda

741.275

e Ft

Meseliget Bölcsőde

140.177

e Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár

19.983

e Ft

Váci Mihály Műv.Ház

126.441

e Ft

Idősek Otthona

204.640

e Ft

Medveotthon

164.904

e Ft
összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.


6. A 2. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait:

Önkormányzat

3.058.276

e Ft

Polgármesteri Hivatal

4.651

e Ft

GAMESZ

57 462

e Ft

Kéz a Kézben Óvoda

17.820

e Ft

Meseliget Bölcsőde

1.167

e Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár

4 649

e Ft

Váci Mihály Műv.Ház

4.745

e Ft

Idősek Otthona

2.447

e Ft

Medveotthon

9.100

e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.


7. A 2. § (1), valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított kiadások, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


3. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásait 2.868.903 e Ft összegben hagyja jóvá.
 2. A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
 3. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásait 95.029 e Ft összegben hagyja jóvá.
 4. A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi intézményfinanszírozás összegét 1.967.619 e Ft összegben hagyja jóvá a 4. és a 4.1. számú melléklet alapján.


5. §


 1. A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 120.932 e Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat 105.451 e Ft összegben hagyja jóvá.
 2. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 117.110 e Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 79.275 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
 3. A támogatások részletezését a 10.4-10.8. és a 16. számú melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 838.545 e Ft összegben a 2.1.-2.6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


7. §


Az önkormányzatot megillető 2016. évi átengedett központi adóbevételeket 61.522 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő testület a 2.11. számú melléklet alapján.


8. §


 1. A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül a céltartalékot 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A 2016. évi általános tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.


9. §

A pénzmaradvány elszámolása


 1. A képviselő-testület a 2016. évi eredménykimutatást a 41. számú melléklet, a konszolidált eredményt a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület az év végi maradványt a 40. sz. melléklet alapján 177.316 e Ft-ban hagyja jóvá.


10.  §

A 2016. évi költségvetés mérlege


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi konszolidált mérlegét 48.931.243 e Ft főösszeggel, a 32. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 36. számú melléklet részletezése alapján fogadja el.


11.  §

A zárszámadással összefüggő kimutatások


 1. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
 3. Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 4. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. és 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 5. A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 6. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 7. Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 9. A 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 10. A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 11. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 12. Az adott kölcsönök 2016.12.31-ei állományát a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 13. Az önkormányzat 2016.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 14. A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 15. Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 16. A központosított előirányzatok elszámolását a 39. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 17. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 42. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
 18. Az önkormányzat 2016.12.31-ei vevőállományát a 43. számú, a szállítói állományt a 44. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


12.  §

Záró rendelkezések


 1. E rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.
 2. E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) számú rendelete, és az ezt módosító 11/2016.(V.12.) és a 15/2016.(VIII.04.) és a 20/2016.(IX.26.), a 23/2016.(XI.09.) számú rendelet hatályát veszti.Veresegyház, 2017.május 30.   

                              Garai Tamás s.k.                                                        Pásztor Béla s.k.

                                         jegyző                                                              polgármester
Záradék:


A rendelet 2017. május 31-én került kihirdetésre.


Veresegyház, 2017. május 31.


Garai Tamás

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek - 1. rész
8.38 MB
Mellékletek - 2. rész
15.84 MB
Mellékletek - 3. rész
17.88 MB
Mellékletek - 4. rész
18.82 MB
Mellékletek - 6. rész
15.64 MB
Mellékletek - 7. rész
15.24 MB
Mellékletek - 8. rész
15.7 MB
Mellékletek - 5. rész
16.34 MB
14/2017.PDF
1006.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!