nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csapod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Csapod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról

Csapod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Csapod Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletével helyi iparűzési adót vezet be.

2. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.


3.§


(1) Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!