nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-21 - 2021-01-01
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


E rendelet hatálya a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


[1]2.§


(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

(2) Az igazgatási szünet ideje alatt egy fő anyakönyvvezető naponta négy órás ügyeletet tart születési és halálesetek anyakönyvezésére.3.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 1. napján hatályát veszti.[1]

A rendelet szövegét a 15/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!