nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-19 - 2015-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012.(IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012.(IX.20.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletéből törlésre kerül, ezáltal hatályát veszti az alábbi sor:

Jászapáti      1561/   /      Bölcsőde        Kossuth Lajos út 18.


2. §


A Rendelet 3. számú mellékletéből törlésre kerül, ezáltal hatályát veszti az alábbi sor:

Jászapáti      116/  /       Volt fiú kollégium         István király út 32.


3.§


A Rendelet 2. számú melléklete kiegészül az alábbi sorral:

Jászapáti    116/   /       Bölcsőde       István király út 32.


4.§


A Rendelet 3. számú melléklete kiegészül az alábbi sorral:

Jászapáti   1561/   /      Szolgáltatóház       Kossuth Lajos út 18.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!