nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-20 - 2015-04-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 24/1995. (VI.15.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.”


2. §


A Rendelet 4. §-ának (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:

a) falusi turizmus esetében: 100,- Ft,

b) a többi szálláshelynél: 250,- Ft.”

3. §


A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

Az adó befizetésével és bevallásával kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. 3. b) pontjának előírásai az irányadóak.”Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!