nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-28 - 2018-09-29
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017.(X.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról  9/2017. (X.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 1.§.(1) bekezdése az alábbiakra változik:


 (1) Az önkormányzat elnevezése: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)


II.

Záró rendelkezések

2.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tornyiszentmiklós, 2018. szeptember 26.


                            Végh László                                                     dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2018. szeptember 27.

dr. Novák Anett

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!