nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IX.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-04 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IX.3.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről szóló 12/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:1.§ A temetőről és temetkezésről szóló 12/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                     Feketéné Esztergályos Hilda sk.

              polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
117.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!