nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-10-01 - 2012-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007.(III. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007.(III. 1.) számú önkormányzati rendelet  4.§ -  a  helyébe az  alábbi rendelkezés lép:


„ (1) a./  A támogatás mértéke lakásvásárlás esetén  legfeljebb 200.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.”

b./         A támogatás mértéke lakásépítés  esetén  legfeljebb 400.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.”

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a vételár/építési költség 25 %- ig terjedhet.

(3) Ha a kérelmezők állami támogatásban/otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, a támogatás mértéke az azon felüli vételárrész/építési költség 25 %-áig terjedhet.

 (4)  A támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.”


                                                                    2.§A rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!