nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
a község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak meghatározásáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) Sárisáp község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, a körzet utcajegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Sárisáp község teljes közigazgatási területe egy gyermekorvosi körzetet alkot, a körzet utcajegyzékét a rendelet 1.  melléklete tartalmazza.

(3) Sárisáp község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot, a körzet utcajegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Sárisáp község teljes közigazgatási területe egy védőnői  körzetet alkot, a körzet utcajegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. §

Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.


3. §

Hatályát veszti a 3/2014. (II.24.) számú, a község közigazgatási területén lévő orvosi körzetek körzethatárainak meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet.
                   Kollár   Károly

                              Tóthné Putz Erika

                    polgármester                                   

       jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. május 27. napján kihirdettem.

Sárisáp, 2015. május 27.

        Tóthné Putz Erika

                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
180.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!