nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 - 2017-10-15
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 40.§. -az alábbi bekezdéssel egészül ki:

40.§ (3) A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási referens munkakörben foglalkoztatott köztisztviselője helyettesíti. Mindkettőjük együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi referens munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő látja el.


Záró rendelkezések

2.§.

(1) E rendelet 2017. május 26. napján lép hatályba.


Tornyiszentmiklós, 2017. május 25.                            Végh László                                                     dr. Novák Anett

                polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: Tornyiszentmiklós, 2017. május 26.

                                                                                           dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!