nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2015-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 440,- Ft+ ÁFA/ adag.”


3. §


(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) 2015. március 31. napján hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a és 2. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!