nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-01 -tól
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:


 1. §

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


 1. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                             661 876 961 Ft bevétellel,

                                             260 367 318 Ft kiadással

jóváhagyja.


(2) Karancsalja Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1.a., 1.b., 2., 3., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. §


A felújítási kiadások teljesítését 6 159 860 Ft főösszegben, beruházási kiadásokat 18 469 940 Ft összegben elfogadja.


 1. §.


 1. A Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadását a 2.sz. melléklet szerint elfogadja.


 1. A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési zárszámadását a 3.  sz. melléklet szerint elfogadja.


 1. A Karancsaljai Napfény Óvoda 2019. évi költségvetési zárszámadását a 4. sz. mellékletek szerint elfogadja.


 1. §


Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 1.a. számú melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon-leltárban szereplő adatok alapján 974 546 751 Ft-ban állapítja meg.


 1. §.


Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát

- Karancsalja Község Önkormányzata                                                  +       398.573.996 Ft

- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal                                        +           2.928.031 Ft

- Karancsaljai Napfény Óvoda                                                              +                  7 616 Ft


összesen: 401 509 643 Ft-ban jóváhagyja azzal, hogy a költségvetési pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges költségvetési maradvány az önkormányzat működési és felhalmozási kötelezettségvállalását csökkenti.


 1. §.


Karancsalja Község Önkormányzatának 2019. évi összevont, konszolidált mérlegét, pénzforgalmi jelentését a 1. b. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.


 1. §.


Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően kell közzétenni.


 1. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Karancsalja, 2020. június 30.


         Sulyok Oszkár Jánosné                                                      dr. László Tünde

              polgármester                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve:


2020. július 1.                                                                          dr. László Tünde

                                                                                 jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
vagyonkimutatás
24.27 KB
összevont konszolidált beszámoló
54 KB
önkormányzat
80 KB
közös hivatal
82 KB
óvoda
64 KB
előzetes hatásvizsgálat, indokolás
13.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!