nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról.

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §

(1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sonkád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 1.  488 104 734 forint bevétellel,
 2.  401 229 893 forint kiadással és
 3.   86 874 841 forint helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány. Felosztását a 13. mellékletben foglaltak szerinti hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint, részletezését a 2-4. mellékletek szerint hagyja jóvá.


2. §

Az Önkormányzat

 1. működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet,
 2. beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint,
 3. felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint

hagyja jóvá.


3. §

Az Önkormányzat

 1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások előirányzatát a 8. melléklet
 2. kiadási előirányzatait és teljesítéseit feladatonként a 9-12. mellékletek,
 3. 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. melléklet,
 4. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet,
 5. által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet,
 6. adósságállomány alakulását lejárat, eszköz szerinti bontásban a 17. melléklet,
 7. közvetett támogatásait és a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 18-19. mellékletek,
 8. 2017. évi vagyonkimutatását és pénzeszközök változásának levezetését a 20-21. mellékletek

szerint hagyja jóvá.


4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  


                 Iszák Tibor s.k.                                                                    Szabó István s.k.

                 Polgármester                                                                             Jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30.


Szabó István s.k.

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1-21.mellékletek
2.07 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!