nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-20 - 2015-04-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII.16.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 6. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.


2. §


A Rendelet 6. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen lévő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet”Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!