nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 - 2018-07-02
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A vásár területének pontos meghatározását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”


2. §


A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.Jelen rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_10_2018
14.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!