nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-16 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020./VII.16./ önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2018. (II.14.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról és 7.§ (3) bekezdés hatályon kívül helyezéséről

Újkenéz Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2020./VII.16./

önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2018. (II.14.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról és 7.§ (3) bekezdés hatályon kívül helyezéséről

  1. § Újkenéz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi CXXX tv. 10.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a 2/2018. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 7.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.
  2. § A 2010. évi CXXX tv. 22.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 2/2018. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 7.§ (1) bekezdését módosítja, a hatályos szöveg a továbbiakban

„7.} (l) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 30.000,-Ft-ot és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

  1. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy
  2. elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy

c) nyugdíj szerű ellátásának kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

  1. nagyobb összegű váratlan. vagy előre nem látott kiadásai vannak- amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni (így különösen hozzátartozó halálesete, kérelmező vagy közeli hozzátartozó tartós kórházi kezelése), vagy
  2. gyermek nevelésével, gondozásával- a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.”

3. § A rendelet 2020. július hó 16. napján lép hatályba.

Újkenéz, 2020. július 16 .

Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:


Lakatos Zoltán                                                          Dr. Cselle István      

polgármester                                                                           aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!