nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2020(VII.10.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-11 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2020(VII.10.)önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetés végrehajtásáról


Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


            391.887.123 Ft    bevétellel,

            351.711.332 Ft    kiadással

             40.175.791 Ft    alaptevékenység szabad maradványával

              33.524.260 Ft    szabad pénzkészlettel jóváhagyja.

              17.846.235 Ft    kötött felhasználású pénzkészlettel jóváhagyja.

              58.928.098 Ft    kincstárjeggyel jóváhagyja.


(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


 42.669.931 Ft    bevétellel,

 40.379.735 Ft    kiadással

   2.289.296 Ft    alaptevékenység szabad maradványa

   1.805.169 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(3) Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 4. a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


   84.108.515 Ft   bevétellel,

   81.549.460 Ft   kiadással

     2.559.055 Ft   alaptevékenység szabad maradványa

     2.566.025 Ft   pénzkészlettel jóváhagyja.


(4) Sombereki Óvoda beszámolóját a 4.b számú mellékletben foglaltaknak megfelelően részleteiben


GD Tagóvoda

   10.817.207 Ft   bevétellel,

   10.817.207 Ft   kiadással

                   0 Ft   alaptevékenység szabad maradványa

                   0 Ft   pénzkészlettel jóváhagyja.


SB Tagóvoda


    25.281.564 Ft   bevétellel,

    25.281.565 Ft   kiadással

                    0 Ft   alaptevékenység szabad maradványa

           94.629 Ft   pénzkészlettel jóváhagyja.


Konyha


    48.009.743 Ft   bevétellel,

    45.450.688 Ft   kiadással

      2.559.055 Ft   alaptevékenység szabad maradványa

      2.471.396 Ft   pénzkészlettel jóváhagyja.


(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


    67.579.819 Ft   bevétellel,

    67.545.067 Ft   kiadással

           34.752 Ft   alaptevékenység szabad maradványa

           34.593 Ft   pénzkészlettel jóváhagyja.


(6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(7) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.


2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 37.8648.557 forint fő összegben, valamint annak részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


3.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 44.320.570 forint összegben a 13. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.


(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 13.  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 40.175.791 forint összegben jóváhagyja.


(3) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal   pénzmaradványát a 13. számú melléklet szerint 4.144.779 Ft értékben fogadja el.

                                                     

4.§  . Az önkormányzat és intézményei 2019. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 14. számú mellékletben állapítja meg.


                                                  HARMADIK RÉSZ


5.§ A 11. sz. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a közoktatási normatíva átadás is az Óvodafenntartó Társulásnak.


6.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2019. évben a 8.sz. melléklet tartalmazza.


7.§ Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy vásárlása a 9. a.sz. melléklet szerint történt.


8.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


9.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 9.sz. melléklete.                                                          


Záró rendelkezés10.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csoboth Tamás                                                 Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna  

 polgármester                                                             jegyző
Jelen rendelet Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a

www.somberek.hu honlapon keresztül 2020. július 10. napján kihirdetésre került.Somberek, 2020. július 10.


                                                                        Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
248.29 KB
2_melléklet
338.49 KB
3_melléklet
244.07 KB
4a_melléklet
203.39 KB
4b_melléklet
174.17 KB
5_melléklet
301.1 KB
6_melléklet
206.11 KB
7_melléklet
247.4 KB
8_melléklet
149 KB
9_melléklet
145.73 KB
10_melléklet
167.19 KB
11_melléklet
110.03 KB
12_melléklet
242.44 KB
13_melléklet
100.08 KB
14_melléklet
182.23 KB
9.b_melléklet
131.09 KB
1_fugg
518.99 KB
2_fugg
200.29 KB
3_fugg
306.5 KB
3_fugg
306.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!