nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-18 - 2015-06-23
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2001. (V.1.) számú rendeletének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2001. (V.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

(2) A díj elhunyt személy részére is adományozható (a továbbiakban: posztumusz díj).”


2. §


A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Évente egy kitüntetést adományozható – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel.


3. §


A Rendelet 3. §-a az alábbiakkal (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A díj abban az esetben adományozható 2 fő részére, ha az egyik kitüntetés posztumusz kerül adományozásra.”

(6) A kitüntetés posztumusz odaítélése esetén a 2. §-ban foglalt juttatásokat a díjat elnyerő özvegye, hiányában az örökösei veszik át.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!