nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-07-01 - 2012-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Az idegenforgalmi adóról szóló 24/1995./VI.15./önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az idegenforgalmi adóról szóló 24/1995.(VI.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ Az adó alanyára, adókötelezettségre a helyi adóról szóló törvény rendelkezései az irányadók.”


(2) A Rendelet 5/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„5/A.§ Az adó beszedésére kötelezettre a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


2.§ Ez a rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!