nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-10-20 - 2012-10-20
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete
a helyi állattartás szabályairól szóló 10/2001. (IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Hatályát veszti a helyi állattartás szabályairól szóló 10/2001. (IV.1.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 7/2001. (IX.1.) számú önkormányzati rendelet és a 19/2012. (V.21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.


2. §

(1) Ez a rendelet 2012. október 20. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!