nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 2/2018(III.29.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 2/2018(III.29.)önkormányzati rendelete
Szociális ellátásokról szóló 12/ 2013(XII.28.)számú rendelet módosításáról

Somberek Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdés 8/a pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48.§(4), 62. § (2) 115.§, valamint a 132 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép.

2.§ Jelen rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                     Csoboth Tamás

                        jegyző                                                                                    polgármesterJelen rendelet Somberek községben 2018. március 29.napján Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2016. március 29.                                    Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
173.77 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!