nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-01 - 2019-03-01
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 9/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat képviselőt-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1.§  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 9/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3.§  Jelen rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.

      Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                           Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                 polgármester                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
124.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!