nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2015-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


13.§ (4) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: 293.- Ft/gondozási nap/fő.”


2. §(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) 2015. március 31. napján hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendeletet módosító 4 /2014. (III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!