nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2019 (VIII.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-23 - 2019-08-25
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2019 (VIII.22..) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


25/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép


  1. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. szeptember 01. napját követően igénybe vett szolgáltatások térítési díjainak számítására és beszedésre kell alkalmazni.Sárbogárd, 2019. augusztus 09.


           

dr. Sükösd Tamás
    polgármester

dr. Venicz Anita
 jegyző


   Kihirdetve: 2019. augusztus  22.

dr. Venicz Anita
 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
40.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!