nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
7/2017 (V.29..)
Hatályos:2017-05-29 - 2018-05-31
7/2017 (V.29..)
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GILVÁNFA KÖZSÉG  önkormányzata

 képviselő-testületE

7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


200.159.144 Ft

Költségvetési bevétellel186.160.839 Ft

Költségvetési kiadással


13.998.305 Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (4) A képviselő-testület a maradványt a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5)  A kormányzati funkciónkénti kiadásokat  10. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.5. §


Ez a rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.

Gilvánfa, 2017. május 26...........................................

.......................................

jegyző

polgármesterRendelet kihirdetve!


Gilvánfa, 2017. május 29.
                                                                                              Tóth László

                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Gilvánfa zárszámadás
21.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!