nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-01 - 2013-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13. § -a a következő  (4) bekezdéssel egészül ki:


„ 13.§ (4) A bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltsége: 3296,- Ft/gondozási nap.”


2. §.

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13. § -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„ 13.§ (5) A bölcsődében a gondozásért gondozási díjat nem kell fizetni, az intézményi térítési díj összege nulla.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!