nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-02 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /II.22./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                               A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:


(1) A képviselő-testület a 2016. évi módosított  költségvetési bevételeket  51 111 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről       39 463 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                            67 61 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                 544 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                             350 ezer Ft,

- működési célú étvett pe                                                             90 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   2 000 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 1 903 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének kiadási összegét 57 157 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                            

-személyi jellegű kiadás                         22 089 ezer Ft-ban,

-munkaadót terhelő járulékok                  4 425 ezer Ft-ban,

-dologi jellegű kiadásokat                      14 619 ezer Ft-ban,

-ellátottak pénzbeli juttatása                    2 924 ezer Ft-ban,

-egyéb működési célú kiadások               5 083 ezer Ft-ban,

-beruházási kiadásokat                             2 159 ezer Ft-ban,

-felújítási kiadások                                               5 858 ezer Ft-ban,


Finanszírozási kiadás:                                      867 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  6 913 ezer Ft
 (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros 8 órás munkavállaló, 1 fő védőnő)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 12 főben állapítja meg.


2.§


(1)Jelen rendelet 1. melléklete a 2016. évi költségvetéséről szóló  3/2016. /II.22./  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.

(2)Jelen rendelet 2. melléklete a 2016. évi költségvetéséről szóló  3/2016. /II.22./  önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.

(3)Jelen rendelet 3. melléklete a 2016. évi költségvetéséről szóló  3/2013. /II.22./  önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.

(4)Jelen rendelet 4. melléklete a 2016. évi költségvetéséről szóló  3/2013. /II.22./  önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.
Záró rendelkezések


3.§


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tornyiszentmiklós, 2016. május 31.
Végh László                                                                          dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2016. június 1.


                           dr. Hercz Judit

                                 jegyző Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!