nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-01 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól


Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint  az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17. törvényerejű rendelet 42/A§ (4) a) és b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a családi események szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

1.§.


A rendelet hatálya Csibrák  Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb események társadalmi ünneplése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


Házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítása


2.§


(1) Csibrák  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés és egyéb családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Csibrák Községi Önkormányzat anyakönyvvezetője által


(2) Az Önkormányzat hivatali épületében  a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének céljára hivatali helyiséget biztosít a Hivatal Nagytermében (7227. Csibrák, Vörös hadsereg. Utca 52.).


(3) A Hivatal épületében munkaidőben díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

- az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség

- ünnepi beszéd ,emléklap

- gépi zene


(4) ) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítását Csibrák község közigazgatási területén   Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője engedélyezi az At. 15./A.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések  figyelembevételével.


(5) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény  a (4) bekezdés szerinti engedélyezése – pénteki napokon 14 órától 17 óráig, szombati napokon 9 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.


(6) Munkaszüneti napokon (vasárnap és állami ünnepnapokon) házasságot kötni ,egyéb

családi rendezvényt tartani nem lehet.


Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés és egyéb

 családi eseményrendezésének szabályai


3.§.


 (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezését az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor


(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezését a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.


(3)  Az anyakönyvvezető a helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazására a 4. § -ban meghatározott díj nyújt fedezetet.


(4) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik.


(5) A  4. §-ban meghatározott díjat a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal  házipénztárába  kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.


(6) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatalnál.


(7) Az anyakönyvi esemény elmaradásáról a kitűzött időpontot megelőzően legalább 10 nappal az érintettek kötelesek Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal  jegyzőjét írásban értesíteni. Ebben az esetben a befizetett díj visszafizetésre kerül, az értesítést követő 10 napon belül.

4.§.


A házasságkötés szolgáltatási díjai


(1) Hivatali időben és hivatali helyiségben tartott Anyakönyvi szolgáltatásdíja: 6.000 Ft, amely tartalmazza a gépi zene,  egy üveg  pezsgő, emléklap,  és gyertyák biztosítását.


(2) Hivatali időn belül, de hivatali helyiségen  kívüli szolgáltatás: bruttó 10.000 Ft.


 (3) Hivatali időn kívül és hivatali helyiségben  tartott szolgáltatás díja: 6.000 Ft, amely tartalmazza a gépi zene,  egy üveg  pezsgő, emléklap,  és gyertyák biztosítását.


 (4)  Hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül: bruttó 15.000 Ft.


5.§.


A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt bruttó  8.000.-Ft mértékű díjazás illeti meg.


(2) A hivatali munkaidőn túl, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt – feltéve, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egészét, vagy egy részét nem veszi igénybe – alkalmanként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.

6.§


(1) A rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.Csibrák, 2014. január 15.Szűcs János                                                               Horváthné Tóth Valéria               Polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihírdetése megtörtént.

2014.02.27.Horváthné Tóth Valéria

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
26.5 KB
2. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!