nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §


(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 6/2001. (IV.28.) önkormányzati rendelete.
            Majoros János s.k.                                                     dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

             polgármester                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!